Een handschrift zoeken
Scriptorium en Bulletin codicologique

261.794 handschriften beschikbaar

Algemene catalogus van de handschriften
Opgelet
Gebruiksaanwijzingen
Lijst van bewaarinstellingenLand :
Stad :
Bewaarinstelling :
Element(en) van het boeknummer :
Datum van invoer in Scriptorium :
Algemene catalogus van de handschriften

Met behulp van dit formulier kunt u de algemene index van de handschriften raadplegen die worden vermeld in alle nummers van het tijdschrift tussen 1946 en 2014. Externe catalogi die in de algemene index werden ingevoerd, vervolledigen de bibliografische verwijzingen die betrekking hebben op het handschrift dat u zoekt.

Terug naar boven

Opgelet

De algemene index van de handschriften bevat de boeknummers van de handschriften zoals ze voorkomen in het tijdschrift Scriptorium en in het Bulletin codicologique. Deze boeknummers werden onderworpen aan een veralgemeend controleen standaardiseringsproces. Deze index heeft niet tot doel informatie te verstrekken over de herkomst of de afstamming van de afschriften en evenmin zijn boeknummers bij te werken. Het hoofddoel bestaat erin de bibliografische vermeldingen in Scriptorium en/of het Bulletin codicologique met betrekking tot de handschriften die de lezer zoekt te inventariseren en samen te brengen.

Terug naar boven

Gebruiksaanwijzingen

Bij het selecteren van een land, stad of bewaarinstelling moet de lezer de schrijfwijze volgen van de schuiflijsten om zijn opzoekingen te standaardiseren en te optimaliseren. Het veld "Land" is facultatief indien de gezochte stad correct werd gelokaliseerd en gespeld. Het land wordt alleen in de Franse versie ingevoerd. De "Stad" moet in de originele versie. De instellingen worden steeds vermeld in de originele versie en moeten dus in die versie of via hun officiële afkorting worden gezocht. Om de opzoeking te optimaliseren, bevelen wij ten zeerste aan gebruik te maken van de versies die beschikbaar zijn in de typelijst van steden en bewaarinstellingen. Het volledige of gedeeltelijke boeknummer van het handschrift moet in het daartoe bestemde veld worden ingevuld. Het formulier maakt geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters (bv. "a" of "A"). Romeinse en Arabische cijfers mogen echter niet door elkaar worden gebruikt.
Tips voor snel opzoeken op basis van het boeknummer van een handschrift.

Terug naar boven