263.000 nummers
van handschriften...
5.000 bibliografische
referenties...


Met de steun van:ACTIRIS.BRUSSELS
ACTIRIS.BRUSSELS

Fédération Wallonie-Bruxelles
Fédération Wallonie Bruxelles

Gouvernement Francophone Bruxellois
(GFB - COCOF)

Gouvernement Francophone Bruxellois

Institut de Recherche et d'Histoire des Textes (CNRS)
Institut de Recherche et d'Histoire des Textes (CNRS)

Wie zijn we?


Iconografische index

Iconografische index van de middeleeuwse boekverluchtingen van het Koninklijke Bibliotheek van België beschreven in Les principaux manuscrits à peintures de la Bibliothèque royale de Belgique (C. Gaspar & F. Lyna).
Meer weten...

Scriptorium

Scriptorium is een internationaal tijdschrift gewijd aan de studies van middeleeuwse handschriften. Het is een meertalige publicatie en verschijnt tweemaal per jaar. Het handelt voornamelijk over codicologie en de bibliografie betreffende middeleeuwse Europese handschriften.
Meer weten...

Het Bulletin codicologique

Het Bulletin codicologique is sinds 1959 het bibliografisch orgaan en tweede luik van het tijdschrift Scriptorium Het publiceert jaarlijks 700 kritische besprekingen van recente artikelen en boeken over de studie van middeleeuwse handscriften, alsook lange lijsten van de handschriften die in het hele tijdschrift worden vermeld.
Meer weten...

Scriptorium on line

Het informaticaorgaan van het tijdschrift Scriptorium en het Bulletin codicologique staat sinds 2002 op internet
Meer weten...