Hulp nodig?


Een handschrift vinden?

Waar?
Hoe?
Opgelet
Voorbeeld van een opzoeking
Resultaat van de opzoeking

Een bibliografische referentie vinden?

Waar?
Hoe?
Simulatie van een opzoeking

Een inhoudstafel van Scriptorium raadplegen?

Waar en Hoe?
Opgelet

De typelijst van steden en bewaarinstellingen raadplegen?

Waar en hoe?
Opgelet

De alfabetische lijst van recensenten raadplegen?

Waar en hoe?
Opgelet

Links naar andere sites?

Waar en hoe?
Opgelet

Van taal veranderen?

Waar en hoe?
Opgelet

Wilt u contact met ons opnemen?

Waar en hoe?

Nog vragen?

Nog vragen


Een handschrift vinden?


Waar?

Met een formulier kunt u opzoekingen doen in de algemene index van de handschriften die worden vermeld in het tijdschrift Scriptorium en in het Bulletin codicologique sinds 1946. U krijgt toegang tot dit formulier op twee manieren:


Hoe?

Het zoekformulier telt vijf opeenvolgende en van elkaar onafhankelijke velden. Het is dus best mogelijk dat u het slechts gedeeltelijk invult. Land, stad en bewaarinstellingen kunnen vanaf schuiflijsten geselecteerd worden.


Opgelet

Deze index bevat de boeknummers van de handschriften zoals ze voorkomen in het tijdschrift Scriptorium en in het Bulletin codicologique. De nummers werden niettemin gecontroleerd, verbeterd, geüniformiseerd en uitgebreid om een betrouwbaar en coherent hulpmiddel ter beschikking van de gebruiker te stellen. Deze index heeft niet tot doel informatie te verstrekken over de herkomst of de afstamming van de handschriften en evenmin hun boeknummers bij te werken; het hoofddoel bestaat erin de bibliografische vermeldingen in Scriptorium en/of het Bulletin codicologique met betrekking tot de handschriften die de lezer zoekt te inventariseren en samen te brengen.


Voorbeeld van een opzoeking

U zoekt de bibliografische referenties van een handschrift dat wordt bewaard in de Biblioteca Medicea Laurenziana te Firenze en waarvan het boeknummer "Amiatino 1" is.
U gaat als volgt te werk:


Resultaat van de opzoeking

Het aantal verkregen referenties wordt gevolgd door de opsomming van elk van deze referenties, die achtereenvolgens het land, de stad, de bewaarinstelling, het boeknummer, het jaar van het tijdschrift Scriptorium en de verwijzing naar het nummer van het Bulletin codicologique (B), naar de pagina van Scriptorium (p.) of naar een plaat (illustratie) van het tijdschrift (pl.) vermelden.
Sommige resultaten zijn onderstreept en staan in het blauw; ze zijn geactiveerd en maken de gelijktijdige verwijzing mogelijk naar de bibliografische referentie van de recensie in het Bulletin codicologique waaruit het boeknummer van het gezochte handschrift afkomstig is.

Top van de pagina

Een bibliografische referentie vinden?


Waar?

Met een formulier kunt u opzoekingen doen in de catalografische index van de boeken en artikelen waarvan een recensie verscheen in het Bulletin codicologique. U krijgt toegang tot dit formulier op twee manieren:


Hoe?

Met dit formulier kunt u de database ondervragen aan de hand van verschillende parameters: auteur, titel of woorden van de titel, enzovoort. U kunt één of meer velden invullen, afhankelijk van de elementen waarover u beschikt.


Simulatie van een opzoeking

U wenst te vernemen of in de database boeken of artikelen voorkomen die betrekking hebben op het Toison d'or (Gulden Vlies):

Top van de pagina

Een inhoudstafel van Scriptorium raadplegen?


Waar en hoe?

Een pagina gewijd aan de inhoudstafels van Scriptorium biedt u de kans elke jaarlijkse inhoudsopgave van het tijdschrift te raadplegen, van zijn ontstaan tot vandaag, door op het gewenste jaar te klikken. U krijgt toegang tot deze pagina op twee manieren:


Opgelet

De titels of woorden van de titel die in de gedrukte volumes van Scriptorium in het Grieks geschreven zijn, werden getranscribeerd en hun accentuering werd vereenvoudigd om het invoeren van deze gegevens in de toekomst te standaardiseren en gemakkelijker te maken. Latijnse transcripties zijn in het rood aangeduid en worden vergezeld door een vertaling in het Frans tussen [vierkante haakjes].

Top van de pagina

De typelijst van steden en bewaarinstellingen raadplegen?


Waar en hoe?

De lijst van de steden en bewaarinstellingen is toegankelijk via onze catalogus (2de knop van het verticale menu aan de linkerkant van het scherm) of door te klikken op de knop "Catalogus en onderzoek" (4de knop van het horizontale menu bovenaan het scherm, vervolgens de 4de knop van het verticale submenu "Bewaarinstellingen van handschriften" aan de linkerkant van het scherm).
Op deze pagina met plaatsen en instellingen vindt u een alfabetische index waarin u direct de gewenste letter kunt aanklikken.
De naam van elke stad staat in de originele versie, eventueel gevolgd door de Franse, Duitse en Engelse variant. De naam van het land volgt (tussen haakjes) en staat altijd in het Frans.


Opgelet

Deze lijst van steden en bewaarinstellingen is niet volledig, maar bevat de namen van de instellingen waarvan de boeknummers van de handschriften vandaag in de databank voorkomen. Deze lijst zal dus van tijd tot tijd worden uitgebreid naargelang nieuwe indexen in de database worden ingevoerd.
Vandaag telt de lijst de steden en de bewaarinstellingen die worden genoemd in het tijdschrift Scriptorium en in het Bulletin codicologique.

Top van de pagina

De alfabetische lijst van recensenten raadplegen?


Waar en hoe?

De lijst van de recensenten van het Bulletin codicologique is toegankelijk via onze catalogus (2de knop van het verticale menu aan de linkerkant van het scherm) of door te klikken op de knop "Catalogus en onderzoek" (4de knop van het horizontale menu bovenaan het scherm, vervolgens de 5de knop van het verticale submenu "Alfabetische lijst van recensenten" aan de linkerkant van het scherm).
Deze lijst voert u naar een alfabetische index waarin u direct de gewenste letter kunt aanklikken.


Opgelet

De alfabetische lijst van de recensenten bevat de namen van de leden die meewerken aan ons Bulletin sinds 1990 tot vandaag, alsook de nummers van de recensies die zij hebben geschreven. De verwerking van de vorige jaren werd uitgesteld.

Top van de pagina

Links naar andere sites?


Waar en hoe?

De knop "links" (boven het horizontale menu bovenaan het scherm, naast de knop "Onthaal") geeft toegang tot een specifieke en gerichte lijst van elektronische adressen die vandaag ongeveer 40 nuttige adressen telt. Deze links brengen u naar de websites van onze belangrijkste wetenschappelijke partners en naar websites die gespecialiseerd zijn in de wetenschap van de codicologie en de middeleeuwse iconografie. Het volstaat te klikken op het internetadres van de gekozen website. Een nieuw venster gaat open boven de pagina met de links. Zo hoeft u onze website niet te verlaten maar kunt u beide websites tegelijk raadplegen.


Opgelet

De algemene lijst met de links zal naargelang ons onderzoek vordert worden aangevuld met de websites van wetenschappelijke tijdschriften die net als Scriptorium indexen van handschriften bevatten.

Top van de pagina

Van taal veranderen?


Waar en hoe?

U hebt de keuze tussen drie talen: Frans, Engels en Nederlands.
Wenst u de taal waarin u onze website raadpleegt te veranderen, klik dan op een van de drie knoppen van het horizontale menu (bovenaan het scherm), aangeduid met de letters FR (Frans), EN (Engels), NL (Nederlands) en DE (Duits).


Opgelet

De Engelse en de Nederlandse versie van de website zijn een gedeeltelijke versie en bevatten: de volledige tekst van de presentatiepagina's, de geschiedenis en de biografieën; de gedeeltelijke organisatie van documenten zoals de typelijst van de bewaarinstellingen, de inhoudstafels van het tijdschrift en de zoekformulieren (vertaling van de titels van bestanden, gebruiksaanwijzingen, waarschuwingen)

Top van de pagina

Wilt u contact met ons opnemen?


Waar en hoe?


De instructie "Contacten en abonnement" (5de knop van het horizontale menu bovenaan het scherm) geeft toegang tot de informatie die u nodig hebt om een abonnement op het tijdschrift te nemen of om te bespreken publicaties aan de redactie te bezorgen. Via deze pagina kunnen de diverse medewerkers hun artikelen en besprekingen opsturen. U kunt ook contact met ons opnemen via e-mail door HIER te klikken.

Top van de pagina

Nog vragen?

Zijn sommige zaken nog niet helemaal duidelijk?
Zijn er nog problemen?
Hebt u andere vragen?
Hebt u opmerkingen, correcties of suggesties?
U kunt onmiddellijk contact met ons opnemen via e-mail door HIER te klikken.